COVID-19 Informatie

* Er zijn vaste zitplaatsen en verplichte reserveringen. Reserveren mag voor maximaal 2 personen. Uitgezonderd van dit maximum per reservering zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden. Reserveren aan de deur is toegestaan.
* Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, op 1,5 meter afstand. Uitgezonderd van dit maximum per tafel zijn kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
* Er mogen maximaal 50 mensen op een terras zijn.
* Er is verplichte verificatie van gezondheid van de bezoeker door personeel. En het personeel is verplicht om te vragen aan bezoeker om contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek.
* Er is geen zelfbediening mogelijk.
* Bezoekers mogen alleen binnen zijn om gebruik maken van het toilet, de garderobe of om te betalen. Binnen is een mondkapje verplicht.
* De basisregels blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.

KOM CULINAIR GENIETEN BIJ DE GOUDEN LEEUW